Medicaments que no curen

Projecte de sensibilització i educació per al desenvolupament sobre la problemàtica de les donacions i l'accés als medicaments als països empobrits.

2.000 milions de persones no tenen accés a medicaments essencials de qualitat. El 20% de la població mundial consumeix el 80% dels productes farmacèutics.

farma mundimedicus mundi

Medicaments per a tothom

Les causes de la manca d’accés a medicaments essencials són múltiples i estan interrelacionades: pressupostos baixos per sanitat, alt preu dels medicaments, problemes de distribució, baixa qualitat dels medicaments disponibles, falta de nous medicaments per a malalties tropicals, donacions inadequades i ús irracional.

Cada dia moren unes 27.000 persones per causes evitables relacionades amb la manca d’accés a medicaments essencials bàsics.

Tallers

Dossier pedagògic

Practica el que has après

Quines són les diferències que existeixen entre els països del Sud i els països del Nord quant a l’ús i l’accés als medicaments? Quines són les maneres adequades de fer donacions de medicaments? Posem-nos en situació, debatim, proposem i actuem!

Les dones i els infants tenen en general més dificultats d’accés a la sanitat i als medicaments.

Aproximadament 350 medicaments són suficients per a tractar efectivament més del 90 % de les malalties.

La campanya MQNC

L’any 2003, Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi Catalunya, vàrem iniciar la campanya “Medicaments que no curen” amb la finalitat de sensibilitzar i transmetre a la població catalana que cooperar no és donar el que ens sobra i d’informar de la problemàtica de les donacions inadequades. Deu anys després, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, actualitzem les dades i els materials de la campanya per a què els joves, ciutadans i ciutadanes de demà, participin d’aquestes reflexions.

  1. Què fem

  1. “Medicaments que no curen” segueix la línia de treball de les dues entitats d’actuar tant al Nord com al Sud.
  2. Al Nord, defensant el dret a la salut i incidint, per a què les polítiques sobre medicaments canviïn, potenciant la utilització de genèrics i evitant les donacions inadequades, entre d’altres.
  3. Al Sud, a través dels diferents projectes sanitaris, oferint tractaments de qualitat adequats, per a què el dret a la salut sigui una realitat arreu del món.

Col·laboradors i finançadors

Ajuntament de Barcelona

Col.laborador

Diputació de Barcelona

Col.laborador


Quepo

Producció

50.000 marques per a només 700 principis actius.

Farmacèutics Mundi

C/ Pelai,12 5H
08001 Barcelona

catalunya@farmamundi.org
www.farmamundi.org

93 244 44 55

Medicus Mundi Catalunya

C/ Secretari Coloma, 112, 1r. Edifici Pòdium
08024 Barcelona

catalunya@medicusmundi.es
www.medicusmundi.org

93 418 47 62

Envia'ns un missatge

Entre el 75% i el 95% dels medicaments que es retornen a les farmàcies per ser donats han de ser eliminats directament perquè no són vàlids.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com