UsuariAula CodiNOTA: Per fer aquesta activitat inclou algun adult de la teva família.


  PRINCIPI ACTIU INDICACIONS MARCA O GENÊRIC   CADUCITAT PROSPECTE  
Acetil cisteïna Mucolític
Acid acetilsalicílic Analgèsic i antiinflamatori
Agua oxigenada Desinfectant
Alcohol 70% Desinfectant
Ambroxol Xarop mucolític
Amoxicil·lina/Ac. Clavulànic Antibiòtic
Atorvastatina Colesterol
Betahistina Vertigen
Bisoprolol Cardiopatia
Carvedilol Hipertensió
Cloperastina Xarop per la tos
Cotó Netejar ferides
Dexketoprofè Antiinflamatori
Dextrometorfà Xarop per a la tos
Diazepam Ansietat y agitació
Dimenhidrinat Mareig
Doxazosina Hipertensió
Enalapril Hipertensió
Escitalopram Depressió i agitació
Furosemida Retenció de líquids
Ibuprofè Analgèsic i antiinflamatori
Iode o mercurocrom Desinfectant
Lansoprazol Úlcera d'estómac i reflux gàstric
Loratadina Antihistamínic
Lorazepam Ansietat
Lormetazepam Ansietat
Metamizol Analgèsic, antipirètic en dolor fort i febre
Metformina Diabetis
Metformina/Sitagliptina Diabetis
Metoclopramida hidroclorar Náuses, vòmits
Omeprazol Protector gàstric
Pantoprazol Protector gàstric
Paracetamol Analgèsic, antipirètic en dolor lleu i febre
Sobres de sèrum oral Diarrea, cremades i hemorràgies
Tiretes Per talls o ferides
Tramadol/Paracetamol Analgèsic fort
Valsartan Hipertensió
Venes, gases Subjectar apòsits
Altres:

Fes la foto

...
Select imageChange Remove

Localitza-la al mapa