Xavier

El mes passat vas veure a la televisió un programa molt interessant que parlava de la manca de medicaments que hi ha a alguns països arran de diferents situacions (inundacions, guerres, tsunamis…). Fa dies que hi dones voltes i, finalment, has decidit fer-hi alguna cosa: recollir tots els medicaments que puguis per poder-los enviar allà on facin falta.

Pas 1: Posa’t en situació

Arrel del teu interès has aconseguit engrescar a uns quants amics i amigues i, amb el suport d’algunes associacions, botigues i escoles del barri, heu posat en marxa una campanya de recollida de medicaments. La vostra intenció és recollir-ne quants més millor per donar-los a les víctimes de les catàstrofes.

Pas 2: Aprèn sobre la distribució geogràfica del consum de medicaments

Observeu el següent gràfic de distribució del consum de medicaments per àrees geogràfiques

Zona geogràfica Població Consum
Àfrica 13% 2%
Amèrica Llatina 8% 7%
Àsia 57% 8%
Europa de l’Est 8% 3%
Subtotal 86% 20%
Zona geogràfica Població Consum
EE.UU. i Canadà 5% 32%
Europa Occidental 7% 32%
Japó 2% 16%
Subtotal 14% 80%

Font: desenvolupamentsostenible.org

Pas 3: Reflexiona

Penseu que la distribució és justa i que tothom té el mateix dret a la salut? Quina és la causa?

Pas 1: Posa’t en situació

Després de molta feina heu recollit un munt de medicaments. Heu comprovat dues coses: n’hi ha molts i molt diferents, la qual cosa us implicarà un gran esforç tant econòmic, pel cost de l’enviament, com de classificació i tria. Heu buscat el consell d’una ONG especialitzada en salut i us han informat que, per fer una donació correcta, cal seguir els criteris que marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Pas 2: Aprèn sobre donacions adequades

Per fer una donació adequada no serveixen tots els medicaments. Cal seguir les Directrius de l’Organització Mundial per a la Salut (OMS): 1- Han d’estar inclosos en la llista de medicaments essencials del país receptor. 2- És necessari que els medicaments tinguin una data de caducitat que permeti el seu ús després d’un any de la seva arribada al país de destí. 3- Les etiquetes dels medicaments han d’estar escrites en un idioma comprensible per a qui ho rep i han d’incloure: el nom genèric, la fórmula farmacèutica, la composició, el nom del fabricant, la data de caducitat i les advertències d’ús. 4- Han d’enviar-se en envasos d’ús hospitalari i de gran cabuda, que són més econòmics i fàcils de moure. 5- Han d’estar empaquetats en caixes sòlides i incloure un llistat del contingut.

Quantitat Fàrmacs Presentació Caducitat Indicacions
500 envasos Antifeb Càpsules 01/2017 Febre
300 envasos Laxantum Supositori 08/2018 Restrenyiment
250 envasos Lentinet Líquid 05/2016 Desinfectant lents contacte
700 envasos Estimulfam Comprimit 04/2018 Anorèxia
200 envasos Colircusin Líquid 12/2015 Conjuntivitis
500 envasos Sunshine Crema 04/2016 Protector solar
50 envasos Inhalator Aerosol 01/2016 Asma
500 envasos Protect Càpsules 06/2017 Protector estómac
300 envasos Cucsan Líquid 05/2016 Antiparàsit
100 sobres Sueoral Sobres 12/2017 Diarrea
600 envasos Aumentinine Comprimit 08/2016 Infeccions bacterianes
500 envasos Depresine Comprimit 12/2017 Depressió
400 envasos Lipograsone Comprimit 05/2018 Reducció greix corporal
950 envasos Supertens Comprimit 09/2017 Tensió arterial elevada

Pes aproximat: 3000 quilos

Pas 3 : Reflexiona

Veient el llistat dels medicaments que heu recollit, feu una tria seguint les directrius de l’OMS. Un cop feta la tria escriviu quins medicaments us queden i calculeu el tant per cent dels medicaments útils respecte al total rebut.

Pas 1: Posa’t en situació

En acabar la tria heu vist que hi ha un percentatge molt petit de medicaments que realment poden ser útils. Ara teniu el problema de com desfer-vos dels que no són útils.

Pas 2: Aprèn sobre conseqüencies de les donacions inadequades

Aquí teniu unes quantes raons per les quals cal evitar la donació de medicaments retornats, usats i caducats als països empobrits o que han patit una catàstrofe natural o una guerra. 1- Molt sovint no hi ha correspondència entre els medicaments donats i les necessitats d’aquests països:

  • Les malalties són diferents.
  • Els professionals sanitaris no coneixen els medicaments d’altres països.
  • Les donacions no acostumen a cobrir les necessitats per a un tractament complert.

2- El procés de recollida, selecció i transport de les restes de medicaments és més costós que comprar els medicaments necessaris a una central de compres especialitzada. 3- Molt sovint poden presentar moltes dificultats d’eliminació per al país receptor quan els medicaments que reben no són vàlids i/o estan caducats.

Pas 3 : Envia la teva resposta

Què heu de fer per eliminar els medicaments que heu recollit i que no es poden enviar doncs no seran útils en lloc ?


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com