Posa’t en situació

JOC DE ROL Posa’t en situació

 

Cada grup teniu al davant el vostre “rol” o ”perfil”, és a dir, el personatge que tindreu durant la dinàmica.
El personatge, el lloc on viu i la situació en la que es troba és diferent per a cada grup.

 

Aprendreu

Xavier

Recollir medicaments

Anna

Que fer amb el que es dóna

Marc

Ser seropositiu al Nord

Fathia

Ser seropositiu al Sud

Marçal

Auto-medicar-se

Descàrrega en PDFCom funciona

A cada personatge, que el grup anirà coneixent a mida que treballi la fitxa, se li plantegen unes circumstàncies concretes, a les que ha de donar resposta, segons els recursos que tindrà a l’abast i la informació que es facilita a les fitxes.

A mida que es vagin debatent les diferents situacions, caldrà anar omplint els diferents qüestionaris amb les conclusions, que el portantveu de cada grup exposarà posteriorment a la sessió plenària.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com